A legújabb hírek

Nyereményjáték-szabályzat - Open Road Tour 2023

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁS

Open Road Tour 2023 - Harley-Davidson Budapest

A játék Szervezője a H-Budapest Kft. (székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi köz 3.) továbbiakban: Szervező.
 A Játékban résztvevők a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek
   A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook fiókkal rendelkező internet-felhasználó természetes személy (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
   A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);

   
 2. A Játék időtartama
   A Játék időtartama: 2023.05.17. 00:00 - 05.21. 00:00

   
 3. Játék feltétele
  1. Játék: Képi- vagy videótartalom gyártás a Facebook oldalra, felhasználva a @harleybudapest @harley.hungary @openroadriderscommunity @mralkohol.hu #openroadtour2023 #hd120budapest #harleybudapest #miszteralkohol tageket és hashtageket, illetve részvétel az Open Road Tour 2023 egyik állomásán. 
  2. Játék: A Harley-Davidson Budapest márkakereskedésnél (1112 Budapest, Neszmélyi köz 3.) legalább 10.000 Forint értéket meghaladó vásárlási összeg esetén esélyes a nyeremények egyikére, amennyiben a Játékos részt kíván venni a Játékban. A Játékban való részvétel feltétele a blokk vagy számla megőrzése és annak bemutatása sorsolás során.

    
 4. Nyeremény
   A Játék nyereménye:
  1. 2 (kettő) db utalvány 2 fő részére 2 nap, 1 éj a Park Hotel Nyíregyházában.
  2. 2 (kettő) db 1 napos belépő a 120 éves Harley-Davidson budapesti jubileumi fesztiváljára, június 22-25. között. A belépő csak egyszer használható fel.
  3. 2 (kettő) db vacsora utalvány 10.000 Forint bruttó értékben a Jaromír Open Road Bázis étteremben.
  4. 2 (kettő) db Akori Yuzu Gin.

 5. A nyertesek kiválasztása, nyertes értesítése
  A nyeremény a Játék lezárultát követően az alábbi időpontokban:
  1. játék: 2023.05.31. 00:00-ig - A Szervező a nyertest az Open Road Riders Community és a Harley-Davidson Budapest Facebook oldalon teszi közzé. A Szervező a nyertest a legtöbb kedvelést kapott postok között sorsolja ki.
  2. játék: 2023.05.18. 20:00 – H-D Budapest Kft. telephelyén (1112 Budapest, Neszmélyi köz 3.). A Szervező a nyertest a helyszínen értesíti a sorsolást követően.

    
 6. Nyeremény átadása
   A Nyertest személyesen vagy messenger üzenetben értesíti a Szervező. A nyeremény személyesen vehető át a Szervező irodájában: 1112 Budapest, Neszmélyi köz 3. Amennyiben a nyertes a kapcsolatfelvételre nem reagál az 1. játék sorsolása után 24 órán belül, 2. játék sorsolása után 1 perccel, abban az esetben a Szervező új nyertest sorsol. Az összes tárgyi nyeremény átvételének végső időpontja 2023.június 21. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremény helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége, extra szolgáltatások felára) a Játékosokat terhelik.

 7. Egyéb
   A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
   Az adatok feldolgozója és kezelője a Szervező. A Szervező Adavédelmi tájékoztatójának elérési címe: https://harley-budapest.hu/privacy-policy. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat (neve, e-mail címe) kezelje.
   Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen Játék szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a weboldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.